Jessica Laagwater

Jessica is een sterke onderwijskundig leider met visie en lef. Ze heeft al menig team en meerdere organisaties succesvol geleid en begeleid.
Ze heeft oog voor de talenten in de school, die ze verbindt en benut. Zij is zeer gericht op samenwerking met alle betrokkenen met het doel om kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind te realiseren.  Het motiveert haar om het potentieel in ieder individu te zien, zo mogelijk ook tot ontwikkeling te laten komen en de kennis en kunde te benutten. Het is voor haar belangrijk om de omslag van het denken in problemen naar kansen tot stand te brengen. Het glas is voor haar altijd halfvol. Als interim directeur is zij zeer ervaren in het opzetten van een kwaliteitsbeleid, de cyclus PDSA (plan, do, study, act), en het realiseren van verbetertrajecten. Jessica gelooft in het continu duurzaam verbeteren van de onderwijspraktijk. Door flink te investeren in het vergroten van vakmanschap, samenwerking en zelfvertrouwen binnen het team, zal het team in staat zijn om de ingezette koers en verbetertrajecten zelfstandig verder vorm te geven. Jessica vindt het gedrag van mensen in een team mateloos boeiend. Wat drijft hen en wat zie je terug. Jessica is dan ook Management Drives consultant en zet de profielen in om de samenwerking in teams te versterken.Door opdrachtgevers wordt Jessica gezien als de gedegen en zeer kundige schoolleider. Ze is de rots in de branding en verstaat de kunst om enerzijds goed af te stemmen en anderzijds zelfstandig de goede dingen uitstekend uit te voeren waarbij zij nooit het doel uit het oog verliest.

U kunt Jessica bereiken op 0624750960of via de mail: jessica@deblijekleuter.nl