De typische eigenschappen van kleuters

De leergang ‘De blije kleuter’ is opgebouwd rond de typische eigenschappen van kleuters.

De belevingswereld van een kleuter is heel anders dan de belevingswereld van een schoolkind of volwassene. Ze hebben een grote fantasie, een eigen beeld van de wereld en kunnen ze geen onderscheid maken tussen werkelijkheid en fantasie (in een tegelpatroon een draak herkennen)

Als leerkracht is het heel belangrijk om aan te sluiten bij deze typische eigenschappen van kleuters en hun belevingswereld. Daarom gebruikt onze leergang deze eigenschappen als uitgangspunt.

De typische eigenschappen van kleuters:

 • Emotionele beleving
 • Intuïtie
 • Egocentrisme
 • Praten
 • Tactiel
 • Geen scherp onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid
 • Hang naar gewoonten en routines
 • Concentratievermogen
 • Lummelen
 • Behoefte aan handelen en bewegen
 • Magisch denken