Regina Vorderman

 

Regina Vorderman heeft ruime ervaring als intern begeleider en leidinggevende op verschillende scholen, zowel regulier als SBO. Begrijpen voor ingrijpen is haar motto. Zij is een echte systeemdenker en past bijbehorende tools regelmatig toe bij gesprekken met ouders, leerkrachten en het team. Zij vindt het, in een veranderproces, interessant om te verkennen waar de hefboom zit om op deze manier een proces te kantelen. Regina maakt een team krachtiger door hen middels goede vragen en oplossingsgerichtheid te ondersteunen, te begeleiden, te trainen en te coachen. Waar het gaat om de corebusiness, namelijk passend – en opbrengstgericht onderwijs bieden aan kinderen, weet zij een team te motiveren om het onderwijs goed te analyseren (leergroei, leerdoelbeheersing en betrokkenheid) om vervolgens de juiste interventies te kiezen waarmee de opbrengsten van de school, een groep, verhoogd worden.  
Regina past, indien gevraagd, beeldcoaching toe binnen een school. Deze ‘servicebeurt’ is van groot belang voor het onderwijsproces. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden.
Binnen opdrachten wordt Regina gezien als analytisch, planmatig, mens- en resultaatgericht en voert haar taken gedegen en zorgvuldig uit. Zij heeft oog voor het proces en het welbevinden van de mens daarbij. Niet alleen opdrachtgevers zijn heel tevreden, ook de directie, teamleden én ouders spreken vertrouwen uit.
 
U kunt Regina bereiken op 0629257259 of via de mail: regina@deblijekleuter.nl