InterZin heeft vijf onderwijsadviseurs die zich gespecialiseerd hebben in het jonge kind. Dit zijn Jolanda van Wijnbergen, Evelyn van Noort, Regina Vorderman, Cindy van Raalten en Mariëlle Nieuwenhuizen.

Zij voeren al jaren met veel plezier de leergang “De blije kleuter” succesvol uit en trainen de leerkrachten ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht om de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind te versterken.