“Een hoog werktempo, analytisch en een scherp inzicht in dat wat er speelt binnen een organisatie. Veel wordt er stapsgewijs opgepakt, de lijnen uitgezet en in gang gezet. Vanuit een gezamenlijke visie en neemt Interzin daadkrachtig die maatregelen die nodig zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. “Daar waar InterZin werkt, komen mensen in beweging.”