Programma

Elke leergang die wij geven wordt in afstemming met de opdrachtgever samengesteld.
Onderstaand de bijeenkomsten die wij aanbieden. Staat een onderwerp dat je graag wilt behandelen er niet tussen, dan onderzoeken wij graag met elkaar de mogelijkheden.

 

In deze leergang leer je o.a.:

 1. Alles over de typische eigenschappen van kleuters
 2. Een beredeneerd aanbod te ontwikkelen voor het jonge kind
 3. Een rijke speelleeromgeving te creëren in de klas
 4. Kleuters te volgen in hun ontwikkeling en het aanbod daarop afstemmen

Typische eigenschapen van kleuters

Kleuters leren op een andere manier dan schoolkinderen. Hoe sluit mijn doelgerichte instructie aan bij de typische eigenschappen van kleuters?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De typische eigenschappen van kleuters
 • Hoe geef ik instructie die aansluit bij de belevingswereld?

Spel en spelen

Wat is de betekenis van spel voor het jonge kind en wat vraagt dat van mijn rol als leerkracht? Hoe begeleid ik de verschillende ontwikkelstadia van spel en welke doelen koppel ik aan het spel? Welke interventies kan ik plegen als het spel onvoldoende op gang komt?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De betekenis van spel voor het leren
 • Spelinstructie
 • Meespelen
 • Spelscripts

De rijke speel- en leeromgeving

Het creëren van een rijke speelleeromgeving is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. De omgeving moet uitdagend, gestructureerd en doelgericht ingericht zijn. Alle ontwikkelingsgebieden moeten geëxploreerd kunnen worden. Hoe doe ik dat en hoe zorg ik dat hoeken met elkaar in verbinding staan?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De inrichting van het klaslokaal
 • Hoe verwerk je hoge verwachtingen in de leeromgeving
 • Hoe richt je hoeken in zodat tijdens het spel gewerkt wordt aan beginnende geletterd-en gecijferdheid?
 • Buiten de gebaande paden denken

Observeren, afstemmen en plannen

Hoe volg ik een kleuter in zijn ontwikkeling en hoe zorg ik ervoor dat ik daar planmatig en doelgericht handen en voeten aan geef, zodat kinderen met plezier tot leren komen?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Ontwikkelingslijnen en leerlijnen. Observeren of toetsen?
 • Procesgericht en doelgericht observeren
 • Het Mickey Mouse model
 • Het 5-D model

Kleuters leren rekenen

Kleuters hebben vaak van nature interesse in cijfers en getallen. Rekenen leer je kleuters niet aan zoals in de hogere klassen. Hoe verwerk je beginnende gecijferdheid in de dagelijkse praktijk en binnen het spel?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Leerlijn rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Rekenontwikkeling in het spel en hoeken

Taalontwikkeling bij het jonge kind

Taal en spel gaan hand in hand in de kleuterfase. Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van kleuters en hoe sluit ik aan bij de overgang naar groep 3?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Fasen van taalontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Fonemisch en fonologisch bewustzijn
 • De verteltafel
 • Interactief voorlezen

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Wanneer spreken we van een voorsprong of van een hoogbegaafde kleuter. Wat zijn de kenmerken en wat betekent dat voor mijn begeleiding? Is het belangrijker om te versnellen of te verdiepen en hoe werkt breinleren eigenlijk? Sluit ik voldoende aan bij de talentontwikkeling van het jonge kind?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Aanbod voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Versnellen, verbreden of verrijken?

Executieve functies:

Executieve functies zijn processen in de hersenen die zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen reguleren en sturen. Hoe kun je jonge kinderen ondersteunen in het ontwikkelen van de executieve functies? Wanneer hebben kleuters de executieve functies nodig en wanneer moeten zij deze ontwikkelen?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De executieve functies
 • Waarom executieve functies trainen bij kleuters belangrijk is
 • Hoe je de executieve functies bij kleuters kunt trainen